آرشیو مطالب در دسته بندی ‘قوانين و مقررات مرتبط با ايثارگران’

تکلیف استخدام یکی از فرزندان شهداء در محل اشتغال پدر

به گزارش کهف؛ براساس ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دستگاه های دولتی مکلف به استخدام یکی از فرزندان شهداء واجد شرایط عمومی استخدامی در همان دستگاهی که پدر آنها مستخدم بوده است را استخدام رسمی نمایند.

ادامه مطلب »

امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایثارگران

براساس تبصره ۲ ماده۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۵۰درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام کند. ادامه مطلب »

قابل توجه فرزندان شاهد شاغل

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ایثارگران در قانون بودجه سال ۱۳۹۳

بخشنامه فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

تفسیر بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه

ایثارگران در قانون بودجه سال ۱۳۹۲

آیین نامه تامین مسکن آزادگان،جانبازان و خانواده شهدا

سنوات ارفاقی جانبازان ، معلولین و فرزندان شهداء

بخشنامه سنوات ارفاقی فرزندان شاهد

الزام دستگاهها به اعمال امتیازات فرزندان شاهد (اجرای بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه)

تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه در رابطه با ایثارگران

فروش خانه های سازمانی به ایثارگران ساکن در خانه ها

آیین نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

بخشودگی هزینه برق مصرفی و انشعاب برق در سال ۹۰

شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی

بخشنامه ۶۷۸۷۵ وزارت کشور بند ک ماده ۷ قانون بودجه

آگهی تغییرات انجمن یادگاران ۸۹/۱۰/۰۸

آگهی تاسیس انجمن یادگاران

معافیت همه فرزندان شهدا از سربازی

به ازای هر ۲۴ ماه آزادگی، ۲۵ درصد جانبازی و ۳۰ ماه ســابقه حضور درجبهه هر یک از والدین نیز یکی از فرزندان ذکور آنان معاف می‌شوند و در مورد معافیت کسانی که مدت حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنان به تنهایی در حد معافیت یک فرزند ذکور آنها نیست، درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت اسارت آنان تجمیع و محاسبه می‌شود. ادامه مطلب »

فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسران شهدا مشمول سهمیه استخدامی

معاون حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران از اصلاح و تصویب بند (و) ماده ۴۴ برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: فرزندان جانبازان بالای ۲۵ درصد و همسران شهدا نیز می‌توانند از ۲۵ درصد سهمیه استخدامی همه دستگاه‌ها بهره‌مند شوند. ادامه مطلب »

ابلاغ اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی

· همه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران(مفقودین) از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می باشند.    (قانون خدمت وظیفه عمومی)

ادامه مطلب »

آیین نامه تأمین مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهداء

قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی

آیین نامه تأمین مسکن آزادگان ، جانبازان و خانواده شهداء

دستور قابل تقدیر رئیس جمهور در حمایت از ایثارگران

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است. ادامه مطلب »

تمام جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا می توانند با مدرک لیسانس در انتخابات مجلس شرکت کنند

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: کلیه جانبازان با هر درصد جانبازی، کلیه آزادگان با هر سابقه آزادگی و کلیه فرزندان شهدا با مدرک لیسانس می توانند در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کنند. ادامه مطلب »

خانه های سازمانی به ساکنان ایثارگر واگذار می شود

خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران به آنان واگذار می گردد.(بخشنامه)
براساس مصوب اخیر هیئت دولت خانه‌های سازمانی مورد استفاده خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران مشمول قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه‌های سازمانی بوده و شهید، جانباز، اسیر و مفقودالاثر شده‌اند – مصوب ۱۳۶۸ -، در چارچوب مفاد این آیین‌نامه به ساکنین آنها فروخته می‌شود. متن مصوب هیئت دولت در تاریخ ۱۳۸۸/۲/۷ به این شرح است.

خانه های سازمانی به ساکنان ایثارگر واگذار می شود

ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به ایثارگران اعلام شد