سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر

شرح کامل عملیات بیت المقدس
اهداف عملیات – منطقه عملیات – استعداد دشمن – طرح عملیات – شرح عملیات – نتایج

آشنایی با سالروز آزادسازی خرمشهر

آزادسازی خرمشهر در روز سوم خرداد ۱۳۶۱ خورشیدی پس از ۵۷۸ روز اشغال

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید