مهلت خرید حق تقدم سهام بانک دی

مهلت خرید حق تقدم سهام بانک دی تا پایان دیماه تمدید شد 

با عنایت به استقبال صورت گرفته از خرید حق تقدم سهام بانک دی و درخواست برخی از اعضاء محترم ، بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم موسسه اندوخته شاهد می رساند، افرادی که تا کنون موفق به واریز وجه جهت خرید حق تقدم سهام بانک دی نشده اند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۳۰ می توانند با مراجعه به سایت شرکت صفحه «خرید حق تقدم بانک دی» ، ضمن اطلاع از میزان مبلغ قابل پرداخت برای استفاده از حق تقدم خود نزد بانک دی (خرید سهام جدید به قیمت هر سهم ۹۱۰ ریال)، نسبت به واریز آن به حساب شماره ۱ ۱۵۱۵۱۵۱ ۸۵۰ ۱۴۷ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار (کد۱۴۷) یا شماره حساب شبا (قابل پرداخت در کلیه بانکهای کشور) ۴۸۰۵۵۰۰۱۴۷۸۵۰۰۱۵۱۵۱۵۱۰۰۱ IR بنام مؤسسه اندوخته شاهد اقدام و سپس مشخصات فیش واریزی را در فرم مندرج در ذیل همان فرم ، تکمیل نمایند.

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید