معافیت همه فرزندان شهدا از سربازی

به ازای هر ۲۴ ماه آزادگی، ۲۵ درصد جانبازی و ۳۰ ماه ســابقه حضور درجبهه هر یک از والدین نیز یکی از فرزندان ذکور آنان معاف می‌شوند و در مورد معافیت کسانی که مدت حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنان به تنهایی در حد معافیت یک فرزند ذکور آنها نیست، درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت اسارت آنان تجمیع و محاسبه می‌شود.به گزارش ایسنا، رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا گفت:مطابق قانون جدید خدمت وظیفه عمومی، کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

سردار سید حمید صدرالسادات با اشاره به تغییرات قابل ملاحظه در معافیت فرزندان ایثارگران در قانون جدید خدمت وظیفه عمومی گفت: در این قــــانون کلیه فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران ازخدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند.

وی افزود: به ازای هر ۲۴ ماه آزادگی، ۲۵ درصد جانبازی و ۳۰ ماه ســابقه حضور درجبهه هر یک از والدین نیز یکی از فرزندان ذکور آنان معاف می‌شوند و در مورد معافیت کسانی که مدت حضور در جبهه یا مدت آزادگی و اسارت آنان به تنهایی در حد معافیت یک فرزند ذکور آنها نیست، درصد جانبازی و مدت حضور در جبهه و مدت اسارت آنان تجمیع و محاسبه می‌شود.

صدرالسادات گفت: در این قانون به ازای هر شهید یا جاویدالاثر یک برادر می تواند از خدمت دوره ضرورت معاف شود و همچنین آزادگان با حداقل ۲۴ ماه اسارت یا جانبازان با حداقل ۲۵ درصد جانباری که فاقد فرزند پسر هستند نیز می‌توانند یک برادر خود را از انجام خدمت دوره ضرورت معاف کنند.

وی افزود: یک فرزند خوانده قانونی ذکور جانبازانی که برابر گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران صاحب فرزند نمی‌شوند از خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند

یک پاسخ به “معافیت همه فرزندان شهدا از سربازی”

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید