مراسم پدران آسمانی

..نویسنده : حسین میرشمسی

نویسنده مطلب را این چنین آغاز می کند:

آیا میدانید مراسم پدران آسمانی چیست ؟

آیا اصلا میدانید پدران آسمانی چه کسانی هستند ؟

آیا ایمان دارید که پدران شما آسمانی و دست نیافتنی هستند ؟

آیا اصلا میدانید این مراسم در چه روزی برگزار می شود؟

این آیا ها و هزاران آیای دیگر را فقط با یک جو همت جواب دهید و در روز ۱۳ رجب در مراسم  پدران آسمانی حضور به هم رسانید.

مراسم پدران آسمانی در واقع یک نقطه پیوند فرزندان و خانواده ها است .

پس یک یا علی کافیست به امید روزهای بهتر و کارهای بزرگتر

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید