امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایثارگران

براساس تبصره ۲ ماده۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۵۰درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام کند.

الف- فوق‌العاده ایثارگری

برابر بند۲ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان متناسب با درصد جانبازی مدت خدمت داوطلبانه در جبهه مدت اسارت تا ۱۵۰۰امتیاز تعلق می‌گیرد.

برای تشریح کامل فوق‌العاده ایثارگری نکات زیر قابل‌توجه است:

۱- مبنای پرداخت در هر سال برابر ضریب ریالی که هرساله توسط دولت تعیین می‌شود ضرب در امتیاز تعیین شده برای هر ایثارگر است. ضریب ریالی برای سال۹۲ عدد ۱۰۰۶ تعیین شده است.

– ایثارگران برابر جدول شماره۴ موضوع بخشنامه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ۴۰۰امتیاز تا ۱۵۵۰امتیاز از فوق‌العاده ایثارگری برخوردار می‌شوند.

۳- در تبصره ۱ بند۴ این بخشنامه کارمندی که از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرارگرفته و ۲۵درصد از امتیازات حالات دیگر ایثارگری به امتیازات ایثارگری او تا سقف ۱۵۵۰ امتیاز اضافه می‌شود.

۴- به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۱۱مورخ ۹۱٫۷٫۲۱ تبصره۱ بند۴ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که پس از احتساب امتیاز بالاترین حالت ایثارگری، فقط ۲۵درصد سایر حالات ایثارگری را قابل احتساب دانسته را موجب تضییق حکم قانونگذار و حقوق اشخاص دانسته و آن را ابطال کرده است. لذا جمع حالات مختلف ایثارگری تا سقف ۱۵۵۰ امتیاز ملاک عمل قرارخواهد گرفت.

۵- با عنایت به رای صادره از هیات عمومی دیوان معوقات فوق‌العاده ایثارگری از تاریخ تصویب و اجرای قانون، محاسبه و به ایثارگران پرداخت می‌شود. ۶- بازنشستگان بعضی از سازمان‌ها از دریافت فوق‌العاده ایثارگری محروم شده‌اند که این مغایر با روح قانون در ارائه تسهیلات به ایثارگران است و در اجرای قانون، محرومیت آنان از این فوق‌العاده نوعی تبعیض نارواست که صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی باید به آن توجه کنند.

۷- فرزندان شهدا به استناد بند الف ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه که از تمامی امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف همانند جانبازان ۵۰درصد و بالاتر برخوردار می‌شوند، از سقف ۱۵۵۰ امتیاز فوق‌العاده ایثارگری برخوردار خواهند بود.

۸- با عنایت به ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در احکام حقوقی شهدا معادل ۲۵درصد حداقل حقوق کارکنان دولت به عنوان فوق‌العاده ایثارگری پرداخت می‌شود که از ابتدای سال۹۲ باید پرداخت شود. حداقل حقوق کارکنان دولت در سال۹۲ ۴میلیون‌و ۹۰۰هزار ریال است.

۹- نظر به اینکه در ماده۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به پرداخت این فوق‌العاده شده‌اند و دستگاه‌های مشمول این قانون در بندهای الف و ب ماده۲ به صورت جامع و کامل ذکر شده‌اند لذا تمامی دستگاه‌ها مکلف به اجرای این قانون هستند و دستگاه‌هایی مانند سازمان‌های بازنشستگی که قبلا به بهانه‌های واهی از انجام این وظیفه قانونی طفره می‌رفتند، با صراحت ماده ۵۱قانون جامع موظف به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری هستند.

۱۰- تمامی ایثارگران مشمول ماده۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شامل شهدا، جانبازان ۲۵درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا که در استخدام دولت نیستند مبلغ فوق‌العاده ایثارگری آنان باید توسط بنیادشهید و امور ایثارگران پرداخت شود.

۱۱- به استناد بند الف و ب ردیف ۷ ماده واحده قانون بودجه سال۸۹ و ماده ۶۰ قانون برنامه پنجم توسعه تمامی مزایای تصویب شده در احکام کارگزینی و حقوق ایثارگران (اعم از فوق‌العاده ایثارگری، مقطع تحصیلی، گروه، پایه و…) تنفیذ شده و در احکام کارگزینی آنان به صورت مستقل اعمال می‌شود و در محاسبه تفاوت تطبیق منظور نخواهد شد.

 ب – حق پرستاری

براساس تبصره ۲ ماده۱۱ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، دولت موظف است به منظور حمایت از سلامت جانبازان ۵۰درصد و بالاتر و جانبازان اعصاب و روان و شیمیایی به تشخیص کمیسیون پزشکی و براساس شدت و نوع ضایعات ناشی از مجروحیت و میزان ساعت کاری که از جانبازان مراقبت می‌شود، نسبت به برقراری و پرداخت حق پرستاری به مبنای حداقل دستمزد ماهانه کارگران اقدام کند. چند نکته برای تشریح حق پرستاری بیان می‌شود:

۱- میزان حداقل حقوق کارگران در سال۹۲ مبلغ۴٫۸۷۱٫۲۵۰ ریال تعیین شده که به آن ضریب k می‌گویند. جانبازان به نسبت شدت ضایعات از یک تا چند k را به عنوان حق پرستاری دریافت خواهند کرد.

۲- میزان حق پرستاری جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان زیر ۵۰درصد باید توسط کمیسیون پزشکی بنیاد تعیین شود. ۳- ماده۲۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مجددا بر حق پرستاری جانبازان تاکید و علاوه بر آن به حق همیاری نیز اشاره کرده است. به تفکیک دو موضوع حق‌پرستاری و حق‌همیاری در مطالب آینده اشاره خواهد شد.

یک پاسخ به “امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری برای ایثارگران”

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید