تکلیف استخدام یکی از فرزندان شهداء در محل اشتغال پدر

به گزارش کهف؛ براساس ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ دستگاه های دولتی مکلف به استخدام یکی از فرزندان شهداء واجد شرایط عمومی استخدامی در همان دستگاهی که پدر آنها مستخدم بوده است را استخدام رسمی نمایند.

به موجب ماده ۴۸ :

«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده میکنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد(۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.»

براساس این گزارش، ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)برای طول دوره برنامه پنجم تنفیذ و تمدید شده است.

یک پاسخ به “تکلیف استخدام یکی از فرزندان شهداء در محل اشتغال پدر”

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید