از فرط خستگی

شهید حسن باقری
شهید باقری در جریان عملیات طریق القدس سه شبانه روز اصلاً نخوابیده و روز سوم عملیات بود که به دلیل نگرانی از وضعیت خط و آرایش برادران در جنوب رودخانه سابله از روستای «بردیه» واقع در غرب شهرستان سوسنگرد که مقر فرماندهی عملیات بود مأموریت یافت، که آرایش فعلی نیروهای عمل کننده در مناطق فتح شده را به نحوی تغییر دهد که با یکدیگر هماهنگ شوند، و آماده ی اجرای مرحله ی دوم عملیات در روزهای بعد گردند. برای این کار شب هنگام خودش پشت جیپ می نشیند و به همراه بی سیم چی به منطقه ی عملیاتی و خاکریز مقدم می رود.
پس از انجام اقدامات لازم در خط بهنگام برگشت به علت خاموشی چراغ و خستگی مفرط پشت ماشین خوابش می برد و با یک آمبولانس از روبرو تصادف می کند و پیشانی او به آهن بالای ماشین خورده و بیهوش می شود. بلافاصله او را به بیمارستان سوسنگرد و از آنجا به اهواز منتقل می کنند، سپس در حالی که دائماً خون استفراغ کرده و یک چشمش به کلی بسته شده بود و پزشکان از بهبودی او مأیوس شده بودند، او را به اصفهان و سپس به تهران می فرستند و بالاخره با لطف الهی بطور معجزه آسائی از این حادثه جان سالم بدر می برد. (۶)

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید