دل نوشته های خودم ونامه ای به پدر:

هیچکی برای من مثل تو نبوده بابا…
تو که اینو می دونی
دل من خون شد وقتی رفتی، تو که اینو میدونی .میدونم واست تکرار شده قصه تلخ حرفهام
اره تو اینها رو خوب می دونی
من هم اینو خوب میدونم تو دیگه رفتی .امشب دیگه واسه تو نمیگم تا بدونی واسه دلم میگم که بدونه
دل من …
گریه کن اره تو میتونی .تو گریه کن آخه تو باید بدونی تو باید طاقت بیاری .دل من باید بدونی دیگه بابا برنمیگرده به خونه تو باید طاقت بیاری دیگه واست هیچکی بابا نمیشه
گریه کن اره تو میدونی چه حالی بودم وقتی سر سفره عقد از بابا اجازه گرفتم. بابایی که دیده نمیشود اما عطر وجودش منو غرق اشک کرد
دل من گریه کن…
اره میدونی اشکهام چطوری صفحه های قرآن رو خیس کرد. دل من باید بدونی چه دردی داره وقتی با بغض بگی با اجازه ی پدرم …. اره تو میدونی چه بغضی تو صدام بود
بابا …
مبادا با خوندن نامه ام گریه کنی. من اینا رو میگم واسه دل ام تا گریه کنه آخه اون میتونه اما من نمیتونم ..آخه با این همه گذشت زمان هنوز باور نکرده میخوام امشب بشکنمش. میخوام دل امو خردش کنم تا باورش بشه.
باورش بشه وقتی روزپدرمیاد دنبال کسی نگردم تابهش روز پدر رو تبریک بگم، باورش بشه وقتی بچه دارشدم پدرم نباشه که نوه شو ببینه، باورش بشه وقتی بابچه ام میام سرخاکت وباشیرین زبونیش میگه اینجا کجاس بگم اینجاقبربابامه، باورم بشه وقتی بچه ام میگه من بابایی ندارم که مثل بچه های دیگه براش نازکنم.
اما نمیشه آخه چشم های من هنوز دنبالته هنوز هم چشم به راهته که یه روز در رو باز بکنی نگام کنی بگی بابا تموم شده وقت یتیمیت
چطور دلت اومد بری بابا؟چطور دلت اومد بری و بزاری اینجوری با داغ رفتنت واست بسوزم.چطور دلت اومد بری و داغ و اشکمو هدیه عروسی وهدیه نوه ات کنی.
یادته بابا وقتی بدنیا امده بودم به مادرمیگفتی واسش یه عروسی میگیرم که با همه فرق داشته باشه یادته میگفتی خودم دستشوتو دست همسرش میدم ومیگم اینی که دادم بهت یه تیکه از قلبمه،
اخ……. که چه آرزوهای بزرگی داشتی وحالا نیستی…….
اما بدون عروسیم متفاوت شد با همه. درست همون چیزی که میخواستی .
هدیه من یه دنیا بغض و اشک بی صدا بود
بابا ..
دلم گرفته ای کاش بودی
الان دلم آغوش امن و پر محبت ات رو میخواد..
بابا…
..
واما مدتی است از شکسته شدن این دل گذشته ،
هنوز قطره هایی از اشکهای آن روزها بر چشمانم نشسته

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید