مرحله سوم پرداخت سود مجمع سال ۱۳۹۲ موسسه اندوخته شاهد انجام شد‏

zakhirehبه گزارش روابط عمومی شرکت ذخیره شاهد و با اجرای مراحل سوم جدول زمانبندی اعلام شده توسط موسسه اندوخته شاهد،‌ جمعا مبلغ ۱۸٫۱۶۴٫۹۸۱٫۰۴۹ ریال به حساب ۱۲۶۴ نفر از اعضایی که در موعد مقرر درخواست خود را از طریق سایت اینترنتی شرکت ذخیره شاهد ثبت نموده اند واریز شد.

http://zakhireh.co.ir/?part=news&inc=news&id=322

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید