‏سود مرحله اول مجمع سال ۹۶ موسسه اندوخته شاهد پرداخت شد‏

zakhirehبه گزارش روابط عمومی شرکت ذخیره شاهد، مرحله اول واریز سود مجمع سال ۱۳۹۶ موسسه اندوخته شاهد به حساب اعضایی که در موعد مقرر درخواست خود را از طریق سایت اینترنتی شرکت ذخیره شاهد ثبت نموده اند انجام شد. طی این مرحله بیش از ۲۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب ۴۷۲ نفر از اعضای محترمی که بین ۱ تا ۷۵۰۰ واحد سهمی داشته اند واریز گردید.شایان ذکر است ازتاریخ ۹۶/۱۰/۱۹ الی ۹۶/۱۰/۲۹تعداد ۲۳۰۷  نفر جمعاً به مبلغ ۱٫۰۶۴٫۰۸۶٫۶۵۰ میلیون ریال درخواست تبدیل مطالبات داشته‌اند که خرید واحد سهمی برای آنها صورت گرفته استیادآورمی‌گردد اعضایی که تعداد سهام آنها از ۷۵۰۱ تا ۲۰٫۰۰۰ واحد سهمی می باشد از تاریخ ۹۶/۱۰/۳۰لغایت ۹۶/۱۱/۰۹ می توانند در سایت شرکت برای دریافت سود سهام خود اقدام نموده یا از طریق گزینه تبدیل مطالبات به واحد سهمی نسبت به خرید سهام جدید اقدام نمایند.
شرکت ذخیره شاهد نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا مراحل بعدی پرداخت سود نیز طبق جدول زمانبندی اعلام شده در موعد مقرر انجام شود

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید