پدرم؛ روزت مبارکباد

pedar-gifs-8بعضی از روزها
جای خالی عزیزان
خار میشود و در قلبمان فرو می رود

مثل روز پدر
بدون حضور پدر

برای شادی روح پدران آسمانی‌مان با
صلواتی، فاتحه‌ای یادشان کنید
روحشان شاد و یادشان همیشه جاودان

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید