دستور قابل تقدیر رئیس جمهور در حمایت از ایثارگران

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صد درصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، « قانون اصلاح بند « ب» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه » که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران شاغل و بازنشسته و افراد تحت تکفل آنان به عهده دستگاه اجرائی و صددرصد هزینه‌های درمانی ایثارگران غیرشاغل و افرد تحت تکفل آنان به عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

همچنین دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای این قانون را هر ساله در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و در اختیار دستگاهها و صندوقهای بازنشستگی و بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار دهد.

بر این اساس در سال ۱۳۹۰ صددرصد هزینه درمان بازنشستگان غیرشاغل از ردیف اعتباری ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید و امور ایثارگران (مربوط به خدمات درمان ایثارگران غیرشاغل) و ایثارگران سایر دستگاهها از اعتبارات بیمه خدمات درمانی دستگاهها پیش‌بینی و پرداخت می‌شود.

۳پاسخ به “دستور قابل تقدیر رئیس جمهور در حمایت از ایثارگران”

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید