دلنوشته های یادگاران شاهد

آقا اجازه

قسم می خورم

بازهم همیشه مادر..

چرا گریه می کنی بابا

«بابا! روزت مبارک…»

حرف آخر …. آخر حرف !

روزت مبارک باباعطای عزیزم

حالم بهتر نیست از این دل خسته ..

تاریخ به شکل زیبایی تکرار می‌شود

دل نوشته های خودم ونامه ای به پدر

ساعت به وقت چشم انتظاری گل نرگس

دلنوشته های فرزند شهید سالار علیخانی

دل نوشته فرزند شهید همت برای تولد پدرش

۶۷پاسخ به “دلنوشته های یادگاران شاهد”

 • حسن-ق:

  اول قدم اول رابرداریم یعنی دیدن کردن بارهبری گرانقدربعدا برویم سراغ کارهای دیگرمثل تشکیل مجمع وغیره چون همینطوری بخشنامه هاداره اجرانمیشه ومسئول ها از مافرزندشهیدهابدشان میاید.شایدپدرمابجای اینکه بعثی هاراکشته باشدپدرمسول بنیادشهیدهاومسول اداره هاراکشته که انگاری باماپدرکشتگی دارندوقتی میدانندمافرزندشهیدهستیم نگاه همه به مایه جوری دیگه میشه

  • روح اله:

   آقای میثم ابراهیم زاده ایا دلنوشته هایتان تکمیل شد؟اگه میشه یک نسخه از ان رابگذاریددراینجاتابخوانیم درودبررهبربزرگ انقلاب که جانبازهم میباشد رهبرم پاینده وبسلامت باشی تاظهورامام مهدی ع

 • فرزاد:

  خدایابه مافرزندان شهداصبروآرامش عطاکن

  • محسن هدایتی:

   نوشته های فرزندشهید۱۱ راتایید مینمایم بیاییدهمه مابرای نمایندگان دعاکنیم تازودتربه آنهااجازه ملاقات بدهندوماراچشم براه نگذارند
   نمایندگان تشکرازشماوحمایت ازشما

  • قیصری:

   نمایندگان :اگرشماهمیشه کارهایتان رادرسایت گزارش کنیدوتاریخ تقریبی دیدن رهبرمعظم راهم بنویسیدبچه هادلگرم میشوند
   بیاییداتحادداشته باشیم وبه حرف فرزندشهید۱۱که گفته حمایت کنیدعمل کنیم

   • تبریزی:

    درودواحسنت برنمایندگان زحمتکش من اعلام هم بستگی میکنم

   • طلاق:

    همسرم تاتاریخ۱۰خردادبه من فرصت داده بودکه یاسنوات ارفاقی ام رابگیرم یاازهمدیگرجداشویم بدلایل عدیده ای……شنبه اینده قراراست توافقی جداشویم.اینقدراززندگی وکاروهمه چیزوهمه کس خسته ام که قیدمهریه ام راهم زده ام .بااینکه مبلغ مهریه ام بسیاربسیاربالاست اماحوصله ندارم در راهروهای دادگاه بدوم دنبال مهریه….حالا نگوئیددروغ میگه، با اسم ومشخصات وشهرواقعی خودم توی فاش نیوزمینویسم تا مسئولین بخوانندگرچه انقدربی شرف وپوست کلفت شده اندکه برایشان مهم نیست……………….
    لعنت خدابریزیدیان هرعصروهرنسل

  • اصغر:

   انشااله نمایندگان محترم زودتربروندبرای دیدارحضرت اقاوموفقیت نصیب شود.درودبررهبرانقلاب

 • کارشکنان!!:

  قابل توجه کارشناسان کارشکن محل کارم که فکرمیکنندهرآنچه دیگران کاشتند درو کرده اند!! :
  “بوی گندم”مال من!-هرچی که دارم مال “تو”!

  یه وجب خاک مال من!-هرچی میکارم مال “تو”!

  شهرمن شهردعا- همه گنبداش طلا………

  توبه فکرجنگل آهن وآسمون خراش….
  من به فکر یه اتاق اندازه ی تو واسه…..

  تن تومثل تبر….-تن من ریشۀ تر !!

  تپش عکس یه قلب، مونده اما رو درخت…

  تن من خاکِ منه
  ساقۀ گندم تن تو

  تن ماتشنه ترین تشنۀ یک قطرۀ آب….

  نبایدمرثیه گوباشم واسه خاک تنم

  توآخه “مسافری” خون رگِ اینجا منم
  تن من دوست نداره زخمیِ دستِ توبشه….

  حالا باهرکی که هست،هرکی که نیست،
  دادمی زنم :

  بوی گندم مال من-هرچی که دارم مال “من”….

  یه وجب خاک مال من-هرچی میکارم مال “من”….

  • فرزندشهید11:

   فرزندان معززشاهدسلام برهمگی:

   به توصیه اقارضا-حمیدرضاواحمداقاقرارشد:اگرکسی تمایل به نماینده شدن داردباموبایل نمایندگان تماس بگیرد

   اگرکسی انتقاد-پیشنهاد-مشکل خاص وراهکارمفیدوسازنده داشته باشدمؤدبانه مطرح کند

   اگرکسی((صبر))وطاقت دارد،صبرکندتاوقت ملاقات فرابرسدوانشاالله نمایندگان باموفقیت برگردند

   اگرکسی مشکلش راقبلا مطرح کرده یا حرف ودیدگاه خاصی نداشته باشد،۲کاربکند:
   ۱= صبرکندتابه موقع ازنتیجه کارمطلع شود
   ۲= فقط دریک جمله اعلام حمایت کند-نماینده هاراتشویق کند-آنهارادلگرم کند
   تاچندروزهم چنین جوی حاکم بودولی متأسفانه
   دوباره امروزجروبحث وبگومگوشروع شدکه البته
   نمیگویم همه چیزقدغن است اما :

   حرف این برادرکوچکتان راگوش کنیدوسعی کنیدازاین ببعددرحمایت ازنمایندگان کامنت بگذارید-همانطورکه رضاگفت :مختصرومفیدوسازنده ودلگرم کننده-باتشکروارزوی بهروزی وپیشرفت وابلاغ هرچه سریع ترلایحه جامع به تمام دستگاه های اجرایی.والسلام علیکم ورحمت اله وبرکاته

  • محمد-ح:

   من هم ازهمگی شمانماینده هاتشکرمی نمایم ودعامیکنم که به حق امام زمان عج خداوندهمه مشکلات ما راحل کندوغم وغصه های مابرطرف شود.الهی عمررهبرراخداوندباعزت وطولانی کندچون مافقط یک پدرمهربان برایمان باقی مانده وان هم رهبرخوب ومهربان است

  • فرزندشهید8:

   من ۳۳ سال است فرزندشهیدهستم.به خداقسم میخورم شایدحداکثرحداکثر۴ باربه بنیادشهیدرفته باشم.آنهم مجبوربودم.چون بنیادشهیدشهرمن به بداخلاقی معروف هستند.
   نمایندگان ازشماحمایت وباشماهمکاری وهمدلی دارم

  • حسن:

   من دعامیکنم نمایندگان زودتراجازه ملاقات بگیرند

 • سلامتیان:

  یادگارمحترم شاهدلطفا اخبار-اطلاعات-قوانین ومقررات وبخشنامه های جدید رادرسایت قراردهیدواطلاع رسانی بیشتری کنید.بیشترسایتهااخبارجانبازان وازادگان ورزمندگان رامینویسنداصلا انگارنام فرزندشهیدازرسانه هاهم پاک شده-حداقل شمااطلاع رسانی بیشتری کنید البته فقط درموردفرزندان شاهدشاغل یاهرچیزی که به جانبازپنجاه درصدوبالاترتعلق میگیردچون بایدبه ماهم تعلق بگیرد.باتشکر

  • قرائتی:

   دلنوشته های فرزندشهیدعلیخانی خیلی خوب وحرفهای دل ماهمه فرزندابودولی بخداقسم درددل مازیادتراز ان چیزی است که اونوشته است مادردهایم رانمینویسیم ولی ازبچگی همه رادردل خودنگهداشته ایم چون کسی رانداریم درددل کنیم ومادرمان هم ازاول تاحرفی میزدم زودگریه میکردومن هیچوقت نخواستم مادرم رنج بکشد.اماچون برای رهبرم وکشورم وقران پدرم راازدست دادم تحمل میکنم وبه اومبارک بادمیگویم

  • ساقی:

   قابل توجه کسانی که به سایت فاش نیوزاعتمادکرده وراه آقای ح-آران وبیدگلی رادرپیش گرفته اند:بخداآن فرزندشهیدکاملا درست نوشته که این سایت که به احتمال ۹۹/۹ درصدتحت سرپرستی بنیادشهیداست غیرازایجاداختلاف بین فرزندان شهداوفرزندان جانبازان کاردیگری بلدنیست!! خودتان ملاحظه کنید : درقسمت بدون ویرایش ازشما ، مطلبی هست تحت عنوان (پاسخ بنیادبه مشکلات ممکنه؟) فردی سؤال کرده : این بازنشستگی که به فرزندان شاهدمیدن چه جوریه یعنی مبلغش را چه جوری حساب میکنند؟ ببینید فرزند یک جانباز ویک به اصطلاح ایثارگردیگر در پاسخ اوچه نوشته اند : ۱= مبلغ آنرا هزار برابر میکنند ۲ = ماهیانه هفت میلیون( تومان) به آنها میدهند!!! وقتی درباره قانونی که اصلا اجرایی نمیشوداینگونه نظر میدهند پس ببینید شدت دشمنی این سایت با فرزندان شهیدرا- توراخدا با آنهاکاری نداشته باشید همان ۱ نفر آران وبیدگلی برای آنهاکافی است……-این درصورتی است که آقایان ساقی ورحمانی وبقیه که گردانندگان اصلی آن سایت هستند بدرستی میدانندکه حتی یک وزیر هم ماهیانه هفت میلیون تومان حقوق نمیگیرد….بازهم میگویم برای آنها کامنت نفرستید، آنها رابطه بدی بافرزندان شهدا دارند. وقتی کسی هم بخواندباورمیکندکه ماهیانه اینهمه حقوق به فرزندان شهدامیدهند……

  • صبور:

   من میخام یک شعرازحافظ رابنویسم برای میثم ابراهیم زاده واقای عیخانی تادیگرناراحت نباشندوباهم خوب باشندومشکلات ماراحل کنندودیگرمتفرق واختلاف نباشد=

   اگرغم لشکرانگیزدکه خون عاشقان ریزد

   من و یاران بهم سازیم وبنیادش براندازیم –

   یعنی هیچکس نمیتواندماراازادامه راه دادن منصرف کند و ما همه مخالفان پیشرفت فرزندشهید را از جلوی پای خود بر میداریم

 • ALI:

  اقااجازه اینجافاش نیوزه؟!کجاش تکراریه بی انصاف؟؟

  • یادگار شاهد:

   سلام؛ نه علی آقا اگر در سربرگ سایت دقت کنی نوشته : انجمن یادگاران شاهد استان یزد
   کامنت تکراری نبود و چون از واضحات سئوال کردی بار اول پذیرفته نشد

   • بهروز-ص:

    اقا بازیار اقامجید اقامیثم اقاحسن سجادی نیا اقاحسین میرزاجانی اقای علیخانی : تورابه روح پدرتان قسم یکی به سؤالات من جواب بده!؟
    تاریخ ملاقات همگانی بارهبرفرزانه انقلاب
    تاریخ ملاقات خصوصی بارهبرفرزانه انقلاب
    تاریخ جلسه بعدی نمایندگان وشهرآن؟؟؟
    اقا بازیار همیشه حضورفعال درسایت داشتنداماازوقتی که جلسه گذاشتنددیگه خبری ازشان نیست ؟ یا ناامید ناامید شده اند یامشکل شخصی شان حل شده
    سؤال دیگر:چراآن ۴ خانمی که درجلسه بودندخودشان رانشان نمیدهند؟!!

  • محسن رادمنش:

   مسئول محترم سایت بخدا این دیگرچه وضعی است؟صدباربایدارسال نظر رابزنیم تا به زور نظرمان ارسال شود.دوستانم هم همین رامیگویند.اشکال ازسرعت اینترنت نیست چون سایت شما اینطوری شده چرا؟؟چطوری باشمادرارتباط باشیم؟ اصلا سایت بالا نمیادخیلی وقتمان تلف میشه.سایت رافکرکنم بایدخلوت کنید.نظرات زیاداست شایددلیلش باشد.خیلی هامیگویند.حالا نگوئیدفقط یکی اینطوری است.البته حدودچندروزاست بدشده یعنی ازان ۲ روز که سایت قطع بودببعد

 • شعر2:

  من مسلمانم.
  قبله ام یک گل سرخ.
  جانمازم چشمه،مُهرم نور.
  دشت سجادۀ من.
  من وضوباتپش پنجره هامیگیرم.
  اهل کاشانم.
  روزگارم بدنیست.
  پیشه ام نقاشی است.
  چه خیالی ، چه خیالی ،…..می دانم
  پرده ام بی جان است.
  خوب می دانم ، حوض نقاشی من بی ماهی است…..
  ……بارخودرابستم ،رفتم ازشهرخیالات سبک بیرون
  دلم از غربت سنجاقک پر………
  [ به مناسبت سالگرددرگذشت سهراب سپهری ]

  • محمدشعر1:

   سلام محمدعلی=شعر۲(سالگرد درگذشت سهراب سپهری رابه شماتسلیت میگویم) رضا پدرشهیدم دروصیتنامه اش ازاینکه بعداز شهادتش احساس تنهایی کنیم ودچار ناامیدی و یأس شویم ما را برحذر داشته اما چه کنیم ، دل ما که دست ما نیست! اما میخواهم برای بعضی ازفرزندان شهداکه خودراتنهاوخسته وناراضی وغیره…..میدانند ، این جمله راازمعلم شهیدبنویسم((هرچندبعضی هامارادرسایت بیکار-غریبه-بیدرد-بی مشکل-مرفه- بخوانند) اما مهم نیست.چون درملاقات عمومی بارهبری عزیزمان هستیم :
   اگرتنهاترینِ تنهایان باشم
   باز ” خدا ” هست
   اوجانشین تمام نداشته هاست….[[یادتان باشدمشاعره مادرست بودچون با( ر ) یعنی حرف اول نام پدرشهیدم رضا شروع کردم!وآخرین جمله شمااین بود : دلم ازغربت سنجاقک پر]] راستی یک سؤال:چراشمابه شعرهای اقایx جواب میدهیدولی جواب شعرهای مرانمی دهید؟ ماهمه فرزندشهیدهستیم-تنهاهمین مانده که کارت ایثارگری مان رابرای امثالy ایمیل کنیم.خدانگهدار.به امیدآزادی قدس وپیروزی نهایی جهان اسلام وجانشین شدن مستضعفین برروی زمین

   • شعر2:

    سلام محمدمحترم.پاسخ سؤال شمابماندبرای( آشنایی بیشترمادرروزملاقات گروهی بارهبرگرامی)امامحمدجان :اولا آنچه شمادرجواب شعرمن نوشته اید، اسمش مشاعره نیست!! شما( دکلمه ای زیبا )نوشته ایدنه شعر!! بنابراین فعلا ۱ به صفر بنفع من!!
    منتظرارسال شعرشماهستم که باحرف( ر )شروع شود.
    خداوندروح پدرشهیدتان(رضا)راباشهدای صدراسلام محشورفرماید.امیدآنطورزندگی کنیم که خداوندو پدر شهیدمان ازماراضی وخوشنودباشند.
    هدف من سرگرمی نیست،هدف شماعزیزهم همینطور.شعربرای من یک نوع( الهام)است…………….امام راحل ره هم شاعر بودند،کتاب اشعار+ تفسیراشعارایشان رادارم وده ها بار خوانده ام.مقام عظمای ولایت حضرت ایت الله خامنه ای از جوانی(هم شاعر)وهم اهل شعر و شاعری و شاعر دوست بوده وهستندومرتب باشاعران انقلابی ملاقات حضوری دارندکه همه راپیگیری میکنم.
    مهم این است که شعربرای رسیدن به ” اهداف ” والای انسانی وکرامت نفس بشری برای انسان ” الهام بخش ” باشد.
    امیدوارم موفق وبهروزباشید.
    به امیدظهورآخرین منجی انسانهامهدی موعود ع که بقول دکتررائفی پورصدالبته نزدیک است.
    فرزندان شاهدسربلندزندگی کنید.اگردرابتدای راه هستیدتزکیه نفس ودرس خواندن هدف اصلی شماباشدواگرشاغل هستیدطوری کارکنیدکه درمحل کارتان الگووسرمشق دیگران باشید.
    دیدارصمیمی ونزدیک من وشمااقامحمدروزدیدارمریدومحبوبمان خامنه ای عزیز ، که ان شاء الله نزدیک است.
    والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
    سلام ودرودخداوندبرتمام شهدای درخون خفته ی جنگ تحمیلی

 • قاصدک2:

  هنگام تنگدستی درعیش کوش ومستی
  کاین کیمیای هستی قارون کندگدارا
  آسایش دوگیتی تفسیراین دوحرف است
  بادوستان مروت بادشمنان مدارا

  • اطلاع:

   امروزظهر۵شنبه ساعت۱۴(تکرار)برنامه( راز ) رادیدم-خیلی آموزنده بود-حرف دل مافرزندان شهدارادرموردمسائل فرهنگی وغیره میزد.اگه خواستیدازطریق اینترنت آنراپیگیری کنید(بهروزافخمی+ یک کارشناس فرهنگی حضورداشتند-بااجرای خوب نادرطالب زاده عزیز)

 • معصومی:

  قرارشده دیگه واردمسائل متفرقه وحاشیه ای نشویم.فقط بپردازیم به هدف اصلی مان یعنی حل مشکلات فرزندان شاهدشاغل.بادیگران هم کسی جروبحث بیهوده نکند

 • محمدامین:

  همه وهمه فقط بفکرحل مشکلات ودیداربارهبرعزیزمان باشند.مسائل متفرقه به کنار

  • شهید وطن:

   محمدامین : شمادرست می فرماییداماقسمت دلنوشته هارامسئولان محترم سایت گذاشته اندبرای: ” دل ” ” نوشته ها “/// ازخواندن مشکلات ملول میشویم بایدکمی هم دلنوشته داشته باشیم-اشعارخودرابه مناسبتهای مختلف درقسمت دلنوشته هابگذارید – ضمناً همه عزیزان همواره درقسمت دلنوشته هاهم کامنت بگذارندویاقسمت (قوانین ومقررات)و(قابل توجه یادگاران شاهد)رابخوانند.

  • ا -هادیان:

   یک مسلمون پیدابشه وبگه تاریخ دقیق ملاقات عمومی + خصوصی بارهبرمعظم چه زمانی است؟؟؟

یک نظر بگذارید

شما باید وارد شده باشیدتا بتوانید نظر بگذارید